Oldaltérkép Keresés Főoldal
Hírek
Ingatlan pályázati hirdetmény:
2018-05-05 08:00:00

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/14 hrsz-ú, 5.001 m2 alapterületű, a 6008/15 hrsz-ú, 10.016 m2 alapterületű, továbbá a 6008/19 hrsz-ú, 7.361 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159), illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510-422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;), valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető. 

 
tovább »

Tűzvédelmi gyakorlat
2011-02-16 12:31:43

 Ma délelőtt tűzvédelmi gyakorlatot tartottak a tűzoltóság emberei....

tovább »

Raktárhelységek bérelhetők
2010-02-16 14:17:35

Raktárhelységek bérelhetők az Ipari Park területén.

tovább »

Linktár
Dél-dunántúli Regionális Portál
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázatfigyelő
Pazirik Informatikai Kft.
RG Consulting Kft
Szekszárd város honlapja
Tolna Megyei Önkormányzat
Zöldtárs Alapítvány
Hírlevél
Iratkozzon fel a hírlevelünkre, amelyben érdekes cikkeket, híreket olvashat.

Deutsch English Magyar

Ipari gazdasági területre vonatkozó szabályozások

(1)      Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(2)      A területen az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők    el, az alábbi kötöttségekkel:
a.)      A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek    a   védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.
b.)     Az ipari területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és robbanásveszélyes 
tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető.
(3)      A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat az alábbiak tartalmazzák:

Gip-1 jelű építési övezet                                              OTÉK               HÉSZ    
A kialakítható legkisebb telekterület méret                        -               K – 3000              m²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete              -                      50                  m
A beépítési mód                                                                 -             szabadonálló           
A megengedett legnagyobb építménymagasság              -                      12,0*             m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke           50                    50                  %
A zöldfelület legkisebb mértéke                                        25                    25                  %

*     a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.)  magassága. Az indokoltségot az építési hatóság bírálja el.

 A Gip jelű építési övezetben az építési telkekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,5.

(4)      Építészeti – városképi követelmények:
           a.)      A fővonalak menti területekre városképi szempontból is igényesen kialakított (megtervezett)  létesítmények építhetők.
            b.)     Az épületet, vagy épületeket telken belül úgy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os számú főút, a forgalmi, illetve a határoló utak felé ne alárendelt homlokzattal jelenjenek meg.
            c.)      A területen bódé, faház csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.
            d.)     Az utca felöli telekhatárokon csak minimum 30 cm magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,5-2,2 m közötti magasságú kerítés létesíthető.
            e.)      A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor fa telepítése számára területet kell biztosítani.
(5)      A lakóterületeken, vagy közvetlen szomszédságukban a környezetvédelmi követelményeket kielégítő, zavaró hatást nem keltő üzemek, üzemrészek helyükön maradhatnak.
(6)      A megengedettnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítéséhez építésügyi hatósági engedély csak abban az esetben adható, ha a fejlesztés kifejezetten a környezetszennyező hatás csökkentésére, vagy a munka- és környezetegészségügy, illetve az infrastruktúra színvonalának javítását célozza. Az üzemek akkor is bővíthetők, ha a bővítés a környezetet bizonyítottan javítja.
(7)      A meglévő nagyüzemek kisebb mértékű üzemekké történő osztása esetén legalább telekalakítási terv készítendő.
(8)      A szabályozási terven – az iparterületen belül jelölt véderdő sávokat (beültetési kötelezettség) az üzem köteles létesíteni az előírt szélességben. A telephelyek határai mentén – a telephely területén legalább 1 fasort nagy lombkoronát növesztő koros fa telepítésével kell létesíteni.
(9)      A személygépkocsi parkolást telken belül kell megoldani. A főbejárat közelében vendégparkolókat kell kialakítani. A parkolókat fásítani kell.
(10)A telek oldalhatárán álló, vagy attól 3 m-en belül álló épület határfalán létesíthető nyílásokra vonatkozóan az OTÉK 37.§ (4) pontja előírásait kell alkalmazni. Meglévő, fenti körülményeknek nem megfelelő épületnél – amennyiben telekhatár korrekcióval az oldalkert nem növelhető – a tűzrendészeti szakhatóság állásfoglalását kell kérni.